Gabriele Kuizinaite – critic de arta si artista lituaniana despre Irinel Daniela Iacob

Gabriele Kuizinaite, critic de arta si artista lituaniana despre Irinel Daniela Iacob

Tarptautinis fotografijos ir tapybos salonas 2024 pristato žinomą menininkę iš Rumunijos Irinel Daniela Iacob. Ji yra universali ir žinoma menininkė kurianti daugelyje sričių: plastiniai menai, literatūra, performancai, tapyba. Menininkės tapybos darbai adresuoti subjektyviems žiūrovams, kurie juose gali pamatyti abstraktų paveikslą. Menininkės kūryboje itin svarbūs laisvi vibruojantys judesiai, primenantys dramą, tiesą, viltį ir gyvenimą. Autorės menas simbolizuoja pačią autorę, saugo nuo negatyvių emocijų. Kūryboje svarbus dialogas su Dievu, taip pat dvasinis ryšys ir dvasinio gyvenimo augimas. Menininkė parodose dalyvauja nuo 2022 metų, už savo kūrybą yra pelniusi tarptautinių apdovanojimų, jos kūryba jau pristatyta personalinėse ir tarptautinėse kolektyvinėse parodose: Rumunijoje, Argentinoje, Equadore, Norvegijoje, Ispanijoje, Italijoje, Londone.

International photography and painting salon 2024 presents the famous artist from Romania Irinel Daniela Iacob. She is a universal and famous artist whose creates in many areas: plastic arts, literature, performances, painting. The artist paintings are addressed to subjective viewers whose can see an abstract picture in them. In the artist’s work, free vibrating movements, reminiscent of drama, truth, hope and life, are especially important. The author’s art symbolizes the author herself, protects her from negative emotions. In creation, dialogue with God is important, as well as spiritual connection and the growth of spiritual life. The artist has been participating in exhibitions since 2022, has won internationals awards for her work, her work has already been presented in solo and international collective exhibitions: Romania, Argentina, Equador, Norway, Spain, Italy, London.

Gabriele Kuizinaitef
critic de arta si artista lituaniana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *