Master MICHAEL LAM, Top International Art Consultant, despre IRINEL DANIELA IACOB

Artista Irinel Daniela Iacob‘s multidisciplinary approach is a symphony of creativity, weaving together threads of engineering, plastic art, and literature into a rich tapestry of expression. Within this intricate web of disciplines, she flourishes as a visionary artist, infusing each endeavor with love, precision, and boundless imagination.

At the core of Iacob‘s artistic oeuvre lies her enchanting paintings, which serve as windows into the depths of human experience. Her abstract imagery, painted with a bold and vivacious brushstroke, transcends conventional representation to unveil the profound truths, conflicts, and aspirations inherent in our existence. While abstract art can often pose interpretative challenges, Iacob‘s creations provide solace for contemplation, inviting viewers to cleanse themselves of negativity and engage in a dialogue with the divine and their inner selves.

Irinel Daniela Iacob‘s journey is one of self-discovery and spiritual exploration, reflected in the masterful compositions and intricate techniques that define her visual landscape. With a palette bursting with chromatic brilliance, she constructs realms uniquely her own, captivating audiences and critics alike on both national and international stages.

Her accolades, including prestigious awards such as the 2024 Botticelli Prize in Florence, Italy, and the 2023 Career Art Award by FONDAZIONE EFFETO ARTE in Sanremo, Italy, underscore the global recognition of her unparalleled talent. From the World Best Artists Prize to the International Prize Pegasus for Artists, Iacob‘s contributions to the art world have been consistently celebrated, solidifying her status as a luminary in contemporary art.

In an era where boundaries between disciplines blur and creativity knows no bounds, Irinel Daniela Iacob stands as a testament to the transformative power of passion and dedication. Her journey, marked by a relentless pursuit of artistic excellence, serves as an inspiration for aspiring artists worldwide, reminding us of the infinite possibilities that unfold when one dares to traverse the intersections of art, science, and literature.

Master Michael Lam,
Top International Art Consultant

MICHAEL LAM,
Top International Art Consultant,
despre
IRINEL DANIELA IACOB


Sam Maasaf, istoric și critic de arta despre Irinel Daniela Iacob

Articolul pe Facebook.

RO

Irinel Daniela Iacob este o artistă talentată care folosește culori vii și vibrante în lucrările sale pentru a surprinde energia și optimismul vieții. Picturile sale sunt imprimate cu o estetică veselă și invită spectatorii să simtă o bucurie interioară profundă. Ea stăpânește arta de a amesteca culorile armonios, creând compoziții atrăgătoare vizual.

Fiecare tușă este executată cu precizie și pasiune, reflectând personalitatea dinamică a artistului. Ea folosește o varietate de tehnici, de la aplicarea delicată a straturilor subțiri de vopsea până la utilizarea îndrăzneață a pensulelor mari, adăugând textură și profunzime creațiilor sale.

Artista se inspiră din momentele de fericire și bucurie pe care le găsește în viața de zi cu zi.

În concluzie, această artistă este o creatoare talentată care își folosește arta pentru a exprima bucuria vieții. Tablourile sale, cu culorile lor decorative și vibrante, captează energia și optimismul vieții. Utilizarea iscusită a culorilor și tehnicilor de pictură creează compoziții atrăgătoare vizual și evocă o bucurie interioară profundă în rândul spectatorilor.

de Sam Massaaf – critic de arta, Lucerna, Elveția.

FR

Irinel Daniela Iacob est une artiste talentueuse utilise des couleurs vives et vibrantes dans ses œuvres pour capturer l’énergie et l’optimisme de la vie. Ses peintures sont empreintes d’une esthétique joyeuse et invitent les spectateurs à ressentir une profonde joie intérieure. Elle maîtrise l’art de mélanger les couleurs de manière harmonieuse, créant ainsi des compositions visuellement attrayantes.

Chaque coup de pinceau est exécuté avec précision et passion, reflétant la personnalité dynamique de l’artiste. Elle utilise des techniques variées, allant de l’application délicate de fines couches de peinture à l’utilisation audacieuse de larges coups de pinceau, ajoutant ainsi de la texture et de la profondeur à ses créations..

L’artiste puise son inspiration dans les moments de bonheur et de joie qu’elle trouve dans la vie quotidienne.

En conclusion, cette femme artiste est une créatrice talentueuse qui utilise son art pour exprimer la joie de vivre. Ses peintures, avec leurs couleurs décoratives et vibrantes, captent l’énergie et l’optimisme de la vie. Son utilisation habile des couleurs et des techniques de peinture crée des compositions visuellement attrayantes et évoque une profonde joie intérieure chez les spectateurs. Inspirée.

by Sam Massaaf

IRINEL DANIELA IACOB – prezentata de criticul si istoricul de arta FRANCESCA CALLIPARI – (mai 2023) – Roma – Italia

RO

Continuam cu prezentarea artistilor selectati pentru evenimentul „Viziuni contemporane – Arta între lumina, materie si experimentare” care va avea loc la Roma la Galleria „Il Leone” din 12 mai 2023!

Sunt bucuroasa sa va prezint pe artista 𝗜𝗥𝗜𝗡𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗜𝗘𝗟𝗔 𝗜𝗔𝗖𝗢𝗕.

Artista din Bucuresti, inginer constructor, specializat în baraje, în prima parte a carierei a proiectat mai multe baraje. De asemenea, detine un Master în Drept International la Universitatea Dimitrie Cantemir din Bucuresti si un Master în management de proiecte la Academia de Studii Economice Bucuresti – ASE.

În ciuda faptului ca nu a avut studii în domeniul artei, s-a aratat interesata de aceasta disciplina înca din copilarie si si-a reluat aceasta pasiune în timpul austeritatii impuse de pandemia din 2020. Din 2021 a participat la diverse evenimente în tara sa si apoi si în Europa si în alte parti ale lumii. De asemenea, a fost admisa în AAPB – Asociatia Artistilor Plastici Bucuresti si este membra a acestei asociatii.

Francesca Callipari, istoric si critic de arta italian.

IT

Proseguiamo nella presentazione degli artisti selezionati per l’evento „𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗲 – 𝓛’𝓪𝓻𝓽𝓮 𝓽𝓻𝓪 𝓵𝓾𝓬𝓮, 𝓶𝓪𝓽𝓮𝓻𝓲𝓪 𝓮 𝓼𝓹𝓮𝓻𝓲𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝔃𝓲𝓸𝓷𝓮” che si terrà a Roma presso Galleria Il Leone dal 12 maggio 2023!

Sono felice di presentarvi l’artista 𝗜𝗥𝗜𝗡𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗜𝗘𝗟𝗔 𝗜𝗔𝗖𝗢𝗕.

Artista proveniente da Bucarest, Ingegnere edile, specializzata in dighe, nella prima parte della sua carriera ha progettato svariate dighe. Ha conseguito, inoltre, un Master in Diritto Internazionale presso l’Università Dimitrie Cantemir di Bucarest e un Master in project management presso l’Accademia di studi economici di Bucarest – ASE.

Pur non avendo una formazione nel campo dell’arte, ha mostrato interesse verso questa disciplina sin dall’infanzia e ha ripreso questa sua passione durante l’austerità imposta dalla pandemia nel 2020. Dal 2021 ha partecipato a diversi eventi nel suo Paese e poi anche in Europa e altri parti del mondo. E’ stata ammessa, inoltre, all’AAPB – Association of Plastic Artists Bucharest ed è membro di questa associazion

Francesca Callipari, storico e critico d’arte italiano.

IRINEL DANIELA IACOB
prezentata de criticul si istoricul de arta
FRANCESCA CALLIPARI
Roma – Italia